Avís legal

AVÍS LEGAL

El present Avís Legal regula les condicions generals d'accés i utilització del lloc web accessible en l'adreça www.meiaguirre.com (en endavant, el lloc web), que MEI AGUIRRE posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l'usuari de la pàgina web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri de l'titular del web, oa causa d'un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.TITULARIDAD DEL LLOC WEB

Nom de titular: MEI AGUIRRE
Correu electrònic: touchedbynature@meiaguirre.com

2. OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris de la mateixa l'accés a informació i serveis prestats per MEI AGUIRRE a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3. ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

3.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web. L'accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.

3.2. Registre d'usuaris. Amb caràcter general l'accés i utilització del web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4. CONTINGUTS DE LA WEB.

MEI AGUIRRE podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s'accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris .

Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de MEI AGUIRRE, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició de els usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de MEI AGUIRRE.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l'accés al web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. MEI AGUIRRE no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús. MEI AGUIRRE no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

  • La presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
  • Un mal funcionament de navegador.
  • i / o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

MEI AGUIRRE no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin al web per a l'obertura d'altres. MEI AGUIRRE no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l'usuari per mitjà d'aquests enllaços, ni de bon funcionament d'aquestes webs.

MEI AGUIRRE no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l'accedir al seu web o altres webs a les que s'hagi accedit mitjançant enllaços d'aquest web.

6. OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA "COOKIES".

El web fa servir cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat de la mateixa.

7. Propietat intel·lectual i industrial.

Són propietat de MEI AGUIRRE, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a MEI AGUIRRE, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de MEI AGUIRRE.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s'interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. MEI AGUIRRE i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a el dels jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús de la web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, MEI AGUIRRE i l'usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de Barcelona.